Lake Saimaa, Purest Finland Leverage from the EU 2014-2020 European Regional Development Fund Regional Council of South Karelia Centre for Economic Development, Transport and the Environment Rural 2020 The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas
Etusivu>Tietoa alueesta>goSaimaa Oy>Ota yhteyttä>Smart&Sustainable Saimaa -hanke

ActiveTravellersImatra.jpg

Smart&Sustainable Saimaa - hanke

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toteuttaja
goSaimaa Oy

Rahoittaja
Uudenmaan liitto

Alkamispäivämäärä
1.1.2020

Päättymispäivämäärä
30.6.2021

Toimintalinja
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite
2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suomen rakennerahastot
lue lisää

Älykkäät kaupungit, älykkäät yritykset, älykäs matkailualue, älykäs maakunta. Vastuulliset kaupungit, vastuulliset yritykset, vastuullinen matkailualue, vastuullinen maakunta. Hankkeen nimi kiteyttää kehittämishankkeen ytimen. Hankkeen päätarkoituksena on, että Etelä-Karjala ja Saimaa matkailualueena tulee olemaan tunnettu ja tunnistettu älykkäänä ja kestävänä destinaationa. Hanke käynnistää yhteisen kestävän matkailun ja älykkyyden kehittämisprosessin, joka luo valmiuden ja hallitun uran kehittää vaiheittain Etelä-Karjalasta ja koko Saimaan alueesta älykäs, kestävä ja kehittyvä matkailualue. Hankkeen toinen keskeinen tarkoitus ja tavoite on auttaa ja edistää matkailuyrityksiä tulemaan menestyviksi kilpailuilla markkinoilla. Kestävää ja älykästä kehitystyötä tehdään myös yhteistyössä Etelä-Savon toimijoiden kanssa Saimaa 2020-2025 -sopimuksen hengen mukaisesti ja myös osana VisitFinland Lakeland -suuralueyhteistyötä. Hankkeen keskiössä on kuitenkin käytännön matkailun kehittäminen
yhdessä pk-yrityksien kanssa tarve- ja asiakaslähtöisesti (Toimintalinja 1 ja erityistavoite 2.1).

Ilmastomuutos on todettu olevan maailman suurin ympäristöriski. Kulutamme luonnonvaroja huomattavasti
nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Matkailun rooli osana maailmantaloutta kasvaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mihin matkailijavirrat tulevaisuudessa suuntautuvat. Herkimpiä ilmastonmuutokselle ovat säätekijöistä riippuvaiset matkailutuotteemme. Hillitseminen edellyttää ennakoivaa matkailun suunnittelua, koordinaatiota ja johtamista myös aluetasolla, mm. tuotekehityksen ja markkinointiviestinnän osalta. Matkailun kestävä kehitys vahvasti nouseva globaali trendi. Ilmiö vaikuttaa matkailijoiden ostopäätökseen entisestä enemmän ja useammin.

YK:n World Travel Organizationin mukaan matkailun alueorganisaatioiden kehittämisen, hallinnan ja johtamisen tulee huomioida kaikki kehittämisen osa-alueet, ei pelkästään markkinointia. Lisäksi osana matkailualueen hallintaa tulisi pyrkiä saamaan kaikki toimijat kulkemaan samaan suuntaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Toimintamalleissa tulee huomioida alueen ominaispiirteet niin vetovoimatekijät kuin esimerkiksi matkailun luonne ja volyymi. Destination management organisaation (DMO) tulee olla alueen toiminnan keskiössä. Se koordinoi matkailun ekosysteemin toimijoiden toimintaa kohti yhteistä visiota sekä kestävää ja kilpailukykyistä matkailua. Alueorganisaatioiden tulee vahvistaa sisäistä osaamistaan ja resurssejaan strategisessa johtamisessa, tehokkaassa toimenpiteiden toteutuksessa, hallinnossa ja toiminnan arvioinnissa.

Matkailu kolmanneksi suurin toimiala Euroopan Unionissa. European Travel Comissionin toimitusjohtaja Eduardo Santander peräänkuuluttaakin Euroopan alueelle ja eurooppalaisille alueorganisaatioille parempaa koordinaatiota, vahvaa pidemmän aikavälin strategiaa ja myös kohdennettua rahoitusta EU:n eri kanavista. Onkin hyvin perusteltua puhua ”Visitor Economy:stä”, matkailijan taloudesta, jossa asiakas, matkailija, on keskiössä. Yhtäältä digitalisaatio alleviivaa asiakkaan ja asiakaskokemuksen merkitystä, toisaalta digitalisaatio kasvattaa myös asiakkaiden odotuksia ja korostaa yritysten välisiä eroja.

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon matkailustrategiat asettavat tavoitteeksi Saimaan alueen nostamisen Suomen kolmen merkittävimmän matkailualueen joukkoon Helsingin ja Lapin rinnalle. Se edellyttää vahvaa yhdessä tekemistä; yksin maakunnat tai seutukunnat eivät siihen pysty. Kansainvälisten matkailijoiden houkutteleminen sekä kansainvälisen tunnettavuuden lisääminen edellyttävät merkittäviä myynninedistämis- ja markkinointipanostuksia, joissa voimavarojen yhdistäminen tuottaa merkittävää etua. Tämä on todettu vuosina 2017–2019 toteutetun ensimmäisen Saimaa-sopimuskauden aikana, jolloin yhteistyön tekemiselle on rakennettu hyvä perusta. Yhteistyön kehittämiseksi ja tiivistämiseksi Saimaan alueen maakunnat ovat solmineet matkailun yhteistyösopimuksen vuosille 2020-2025. Hanke mahdollistaa luontevan siirtymän olemassa olevista hankkeista toteuttamaan maakunnallisia strategioita ja Saimaa 2020-2025 -sopimusta. Hanke toteuttaa myös Suomen uutta matkailun kansallista matkailustrategiaa 2020-2030.

Pk-yritykset käyttävät liiketoiminnassaan yhä enemmän erilaisia digitaalisia palveluja, kuten esimerkiksi digitaalisia markkinointipalveluja, maksuvälineitä ja erilaisia alustatalouden ratkaisuja. Kuluttajat ovat myös siirtäneet toimintaansa verkkoon. Kuluttajat ja yritysasiakkaat etsivät tietoa, tekevät ostoksia ja jakavat vertaisten kokemuksia ja suosituksia matkailupalveluista ja -tuotteista. Digitaalisuuden tuomat hyödyt yrityksien toiminnalle on koettu kasvaneen. Yritykset ottavat käyttöön erilaisia sähköisiä palveluja, mutta yritykset tarvitsevat näihin toimenpiteisiin koulutusta, asiantuntija-apua, yhteiskokeiluja, vertaistukea ja kokemuksien vaihdantaa.

Aluetaloudellisena matkailuhaasteena hankkeessa on tuoda vastauksia ja keinoja, kuinka voimme yhdessä, joukkovoimaan perustuen, vahvistaa Saimaa mielikuvaa, brändiä ja tunnettavuutta kestävän kehitykseen ja vastuullisuuteen profiloituvana matkailualueena. Tämä haaste tarkoittaa niin bränditasoisia toimenpiteitä, mutta myös yritysvetoisia liiketoiminnan kehittämistyötä, kuten tuotekehitystä ja älykästä markkinointia, jossa kestävä kehitys on toimintaa ohjaava arvotekijä, huomioiden myös digitaalinen ostettavuus ja digitaalinen näkyvyys ja digitaalisuusinnovaatiot. Matkailualueella halutaan ratkaista, miten rakennamme yhdessä kestävän toimintamallin, toimintamallin, jossa kyvykkäät toimijat, vetovoimaiset tuotteet, tehokkaat tavat toimia asiakkaiden kanssa muodostavat älykkään, kestävän, tunnetun, tunnistetun matkailualueen. Alueella myös mietitään, kuinka käsitellään yritysvastuu -asiat, hyvän hallinnointitavan ja samalla houkuttelemme parhaat toimijat verkostoon ja kyvykkyydet yritykseen töihin ja asumaan maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää alueen matkailualuetta uusilla, innovatiivisilla keinoilla, jonka tulokset matkailutulo ja -työllisyys kasvavat alueella. Hanke on uutuusarvoltaan merkittävä ja luo uusia matkailun kasvua
tukevia toimintamalleja, sisältöjä ja työkaluja.

Hanke tarjoaa yrityksille ja destinaatioille konkreettisen ja tarve- ja markkinavetoisen matkailun kehittämiskokonaisuuden, joka helpottaa kestävien ja älykkäiden toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arjessa. Hankkeen keskeiset toimenpiteet kohti kestävää ja älykästä matkailualuetta muodostuvat seuraavista, kahdesta käytännönläheistä ja yritysvetoisesta työpaketista:

TP1: Ydintoimijoiden kyvykkyyksien kehittäminen ja kumppanuusverkoston toiminnan kehittäminen
TP2: Älykkään ja vastuullisen matkailudestinaation kehittäminen

Smart and Sustainable Saimaa Destination

Smart cities, smart SMEs, smart destination, smart municipality. Sustainable cities, sustainable SMEs, sustainable destination, sustainable municipality. The name of the project chrystallize the core of the project. The main target is to create smart and sustainable Saimaa destination. By means of the project, new, innovative, intelligent and sustainable development process will be started creating readiness and managed roadmap to phase-development smart and sustainable Saimaa destination.The second central objective is the assists and help SMEs to be successful, productive and competitive. Smart and Sustainable Saimaa Destination -project is dedicated to increase intelligence and sustainable policies, methodologies, processes and tools for the Saimaa destination, especially in the South-Karelia region, but also in whole Saimaa destination together with peers at South-Savo. The focus of the project is to co-develop tourism with local SME-business with customer-driven and practical touch.

Climate change has been identified as a biggest environmental treat of the world. In the world, we consume natural resources more the resource are able to recover. The role of tourism is growing in the world economy. Thus, the sustainability is the central factor influencing customer choices of traveling. Sustainable tourism is trending in the world. The trend creates good business possibilities for the regions, but also influence to strategy choices and operational tourism development.

According to United National World Trade Organization, destination management organization (DMO) has not only marketing responsibilities, but also versatile elements of management, development and evaluation. DMO on the leading organizational entity which may encompass the various authorities, stakeholders and professionals and facilitates partnerships towards a collective destination vision. In the line with UNWTO, the Euroopan Travel Commison’s CEO Eduardo Santander has emphasized the importance of strong coordination, long term strategy and smart finance instruments for destination development.

Tourism strategies in South-Karelia and South-Savo regions have set as shared objective to develop Lake Saimaa destination as one of the three the well-known and most attractive destinations in Finland. In order to develop cooperation by different tools and methods to next level, city organizations and regional councils have signed Saimaa agreement for the years 2020-2025. The agreement sets new requirements for service providers to co-operation, brand development, joint marketing campaigns, product development etc.

SMEs are requiring new digital services, such as digital marketing, payment methods and digital platforms. The tourism businesses in the destination want to solve challenges how to build together sustainable and smart destination in order to increase direct and indirect tourism impact, such as taxes, jobs and welfare.

The project offer for SMEs and destinations practical, business and marketdriven tourism development toolbox. Toolbox assists implementation adaptation of sustainable and smart development operations. The project is formed from four working packages: WP1: Development of core competencies of key stakeholders and network development and WP2: Smart and sustainable destination development.

Logot_gs2.jpg

Sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja evästeitä tietosuojaselosteessamme.
OK